Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 83/2019 z 6 listopada 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
13.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 82/2019 z 6 listopada 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Jasła z
16 października 2019 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2019
r.
07.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 81/2019 z 31 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno –
Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
05.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 80/2019 z 31 października 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
05.11.2019 więcej
Zarządzenie Nr 79/2019 z 17 października 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej w Jaśle w
Urzędzie Miasta w Jaśle.
22.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 78/2019 z 17 października 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Wymiaru Podatków i
Opłat Lokalnych w Urzędzie Miasta w Jaśle
22.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 77/2019 z 16 października 2019 r.
w sprawie: inwentaryzacji rocznej w 2019 r.
22.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 76/2019 z 16 października 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Jasła z 4
listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta w Jaśle.
22.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 75/2019 z 16 października 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
18.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 74/2019 z 16 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle
16.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się